Green Warriors

Letní kurzy udržitelného rozvoje pro děti 7-11 let a teenagery 12-16 let v ČJ a AJ

Přemýšlejte zeleně, připojte se k týmu Green Warriors a zachraňte planetu

Green Warriors je jedinečný 5 denní program pro děti a teenagery, kteří se zajímají o téma udržitelnosti a chtějí si osvojit ekologicky šetrný životní styl a postoj.

Náplně týdenního kurzu staví na zábavných zážitkových aktivitách a aktivním rozvoji měkkých dovedností. Většina aktivit se bude odehrávat venku (pokud to počasí dovolí). 

Každý den je zaměřen na jeden zdroj energie

 • PŮDA (např. zero waste, svět bez plastů, recyklování v Olomouci, doba rozkladu)
 • VZDUCH (např. znečištění ovzduší a kvalita vzduchu v Olomouci)
 • JÍDLO (např. nakupování z lokálních zdrojů, kolik km jídlo urazí, než se dostane na náš stůl, jídlo, které si doma vypěstujeme, plusy a mínusy veganství)
 • ENERGIE (např. obnovitelné a neobnovitelné zdroje energie, minimalistický životní styl)
 • VODA (např. plýtvání vodou, vodní cyklus, kvalita vody v Olomouci)

Proč by se Vaše dítě mělo přidat ke Green Warriors?

Jsou tisíce způsobů, jak se chovat šetrněji k životnímu prostředí. Dnešní děti (a přiznejme si, že často ani my dospělí) často neznají odpovědi na otázky typu "Kdo ti ušil tričko? Naplníš si znovu svoji láhev na pití? Vypneš sprchu, když si dáváš šampón na vlasy? Odkud je tvoje ovocná svačina?"

Co si děti z prožitého týdne odnesou?

 • Budou schopny analyzovat své vlastní činy a klást si dobře zvolené otázky, které jim pomohou dělat zodpovědná a udržitelná rozhodnutí
 • Prohloubí si své znalosti o cirkulární ekonomice a chápání udržitelnosti a respektu k přírodě v širších souvislostech než jen třídění odpadu
 • Budou schopny identifikovat, co může udělat každý jednotlivec sám za sebe v každodenním životě, aby zmírnil dopad na životní prostředí
 • Samy budou motivovány přijmout takový životní postoj, který zmírní dopad jejich činnosti na životní prostředí
 • Stanou se inspirací pro ostatní členy jejich rodiny a pro kamarády v přístupu a chování směrem k životnímu prostředí

V létě 2021 nabízíme kurzy Green Warriors pro

 • děti ve věku od 7 do 11 let (Juniors). Program pro ně je zaměřen na úvod do ekologicky šetrného životního stylu a přístupu a udržitelnosti.
 • teenagery ve věku od 12 do 16 let (Seniors). Program pro ně je více zaměřen na to, co mohou studenti udělat sami, aby zlepšili svůj životní styl a zmírnili dopad na životní prostředí.

Olomouc Summer School je projektem Česko Britské Mezinárodní školy a MŠ s.r.o. | www.ischool.cz.